Stanovy


Zde najdete stanovy Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí schválené shromážděním delegátů dne 10. května 2023.

Jednací a Volební řád


Zde najdete odkazy na Jednací a Volební řád Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí.

Směrnice


Zde najdete schválené směrnice Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí.

Domovní řád


Zde najdete Domovní řád Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí. Tento domovní řád byl schválen usnesením představenstva č. 11-3/4 dne 29. 10. 2014 a nabývá účinnosti dne 01. 01. 2015.

Formuláře


Na této záložce je uveden seznam interních formulářů a žádostí družstva ke stažení, které budete potřebovat při vyřizování předmětných požadavků.

Nahoru ↑