Poradenství

17. 03. 2015

V případě dotazů týkajících se oblasti získání družstevního bytu na základě převodu družstevního podílu, získání nebo poskytnutí bydlení na základě podnájemní smlouvy a výměny bytu, problematiky převodu družstevního bytu do vlastnictví a dalších otázek týkajících se družstevní a obecné bytové problematiky se obraťte na evidenční a právní oddělení kanceláře družstva, tel. 465 526 042.

Rubrika: Poradenství   |   Podrobnosti: Poradenství
Nahoru ↑