Kontrolní komise

18. 01. 2023

Členové kontrolní komise byli zvoleni shromážděním delegátů dne 22. 11. 2022 na funkční období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2027. Ustavující schůze kontrolní komise se konala dne 7. prosince 2022. Předsedkyní kontrolní komise byla zvolena paní Marie Krmíčková, místopředsedkyní paní Jana Šaligová.

 

Předseda kontrolní komise
Marie Krmíčková Ústí nad Orlicí, Třebovská 451


Místopředseda kontrolní komise
Jana Šaligová
Ústí nad Orlicí, Jilemnického 182


Člen kontrolní komise
Josef Zářecký
Ústí nad Orlicí, Heranova 1212


Případné připomínky nebo stížnosti k činnosti družstva lze vkládat do označené schránky KK u vstupu do budovy SBD.
Nahoru ↑