Představenstvo


Představenstvo je statutárním orgánem družstva. Členové představenstva byli zvoleni shromážděním delegátů dne 22. 11. 2022 na funkční období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2027. Ustavující schůze představenstva se konala bezprostředně po skončení shromáždění delegátů. Předsedou představenstva byl zvolen pan Pavel Čada, místopředsedou představenstva pan Josef Rozlílek.

 

Předseda představenstva
Pavel Čada
Ústí nad Orlicí, Třebovská 442
   
Místopředseda představenstva
Josef Rozlílek
Ústí nad Orlicí, Na Pláni 1344
   
Člen představenstva
Jiří Hruška
Ústí nad Orlicí, Třebovská 407
   
Člen představenstva
Jiří John
Ústí nad Orlicí, Jilemnického 161
   
Člen představenstva
Luboš Pavlíček Ústí nad Orlicí, Švermova 167
   
Nahoru ↑