Ceník úkonů


Kancelář Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí poskytuje svým klientům, členům družstva a vlastníkům jednotek bydlícím v domech a bytech ve správě družstva, služby související s provozem těchto domů a bytů. Dále také zajišťuje služby pro domy ve vlastnictví společenství vlastníků na základě uzavřené příkazní smlouvy. Mimo to poskytuje i odborné služby ve standardních záležitostech spojených s bydlením na základě žádosti jednotlivých klientů. Představenstvo družstva dne 19. 07. 2023 projednalo a schválilo ceník těchto služeb s účinností od 20. 07. 2023.

Ceník za služby poskytované správcem domů a bytů ve správě Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí najdete zde.

Kancelář Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí může, po individuální dohodě s klientem, zabezpečit další, v ceníku neuvedené, specifické technicko-administrativní správní úkony vycházející z individuálních požadavků uživatelů bytů ve správě družstva.

Nahoru ↑